Villkor

Villkor för våra tjänster

 

För StrongByNature:s tjänster gäller följande:

 • Betalning skall erläggas i förskott, senast i anslutning till första träningstillfället.
 • Betalning skall göras till bankgiro 5203-9989, betalningsmottagare StrongByNature AB.
 • Namn på deltagaren skall anges vid betalning.
 • Klippkorten/terminskorten för all träning gäller endast för avsedd träningstyp och är terminsbundna, personliga och kan inte överlåtas, frysas eller återbetalas.
 • StrongByNature ansvarar inte för sjukdom eller skador i samband med deltagande under träning.
 • StrongByNature ansvarar inte för kläder, skor eller annan utrustning som deltagare använder under träningspassen.
 • StrongByNature förbehåller sig rätten att ställa in ett pass vid sjukdom. Deltagarna meddelas via mail minst tre timmar innan passet.
 • För deltagare på OutDoor som är yngre än 18 år krävs målsmans medgivande.
 • Avbokning av massagetid skall göras minst 12 timmar före bokad tid.
 • Avbokning av PT-pass skall ske minst 12 timmar före avtalad tid.
 • StrongByNature:s presentkort är giltigt i 6 månader fr o m utfärdandedatum.